Napredno skladišno poslovanje

Moderno organizirano skladišno poslovanje sa standardiziranim postupcima i procesima i educiranom ekipom može održati kompetentnu obradu bilo kakvih vrsta i količina prema zadanim parametrima.

Fleksibilnost i preciznost u poslovanju omogućuju nam da provodimo skladišno poslovanje i za druge poslovne subjekte, a često i komplicirane poslove konfekcioniranja.

Zbog toga naš skladišni tim može podržati i napredne aktivnosti koje su nužne kod personaliziranja proizvoda, kod drop shipping-a i drugih specijalnih zahtjeva. Naše poslovne kapacitete dinamično prilagođavamo i razvijamo sukladno potrebama posla.

Aktualna situacija nam je podloga za planiranje i optimiziranje raspoloživih kapaciteta. Na taj način ih možemo čak i hitno povećati kada je potrebno i relaksirati adekvatno primljenim narudžbama.