Kreacija novog i razvoj postojećih proizvoda

Na zahtjev ili na temelju uzorka izrađujemo novi proizvod po zadanim parametrima ili vlastitoj ideji...

Proizvod može biti i samo djelomično definiran i dopunjen našim prijedlozima.

Sukladno stanju kože, potrebama tržišta i specijalnim zahtjevima, kreiramo bazno rješenje koje se može mijenjati i dorađivati po želji do 3 puta. Nakon toga smatramo da se radi o razvoju novog proizvoda.

Uz kreiranje novog proizvoda besplatno dajemo neobavezna mišljenja, sugestije i prijedloge u vezi uklapanja proizvoda u određenu kolekciju, o izradi mini kolekcija, o upotrebi adekvatne ambalaže ili u vezi marketinških pitanja.

Formulacija i tehnologija proizvoda se ne moraju otkupiti ako se proizvodnja naruči u roku od 30 dana nakon izrade i potvrđenog rješenja. U svakom trenutku naručitelj može otkupiti i formulaciju.

U slučaju da naručitelj naruči izradu novog proizvoda i zatim proizvodnju istog, u cijeni proizvedenog artikla nije uračunata cijena kreacije.

Za novi proizvod Naručitelj može zatražiti i uslugu izrade propisane dokumentacije i prijave nadležnim tijelima, kao i adekvatan design. Design ce pružiti dva prijedloga koji se mogu korigirati do 3 puta. Nakon toga se smatra da je naručeno novo idejno rješenje.

Ostali elementi razvoja i odnosa se reguliraju Ugovorom, kao i cijene, plaćanje i rokovi isporuke.

Obrazac Zahtjeva za Izradu novog proizvoda možete pronaći OVDJE

Za razvoj i mijenjanje postojećih proizvoda ili njihovo uklapanje u određene kolekcije i trendove izrađujemo do tri uzorka uključujući i design prijedloga. Jedan zahtjev uključuje do 3 korekcije a nakon toga se smatra da ulazimo u novi razvoj.

Detalji razvoja i odnosa se reguliraju Ugovorom koji trebaju potpisati ugovorne strane da bi se pokrenule u razvojne aktivnosti.

Obrazac Zahtjeva za Razvoj i doradu postojećeg proizvoda možete pronaći OVDJE