Konfekcioniranje

Bilo koje vrste i bilo koje količine mogu se konfekcionirati prema zahtjevu kupca...

Pod konfekcioniranjem podrazumijevamo slaganje ili preslagivanje prema zadanim parametrima. To mogu biti iste vrste ili različite vrste u klasičnoj ili posebnoj ambalaži, kao i dodavanje definiranih dodataka ili dodavanje proizvoda u određeni već formirani komplet.

Tu spada i posebno obilježavanje, personalizirane aktivnosti na pojedinačnim ili na mix transportnoj  ambalaži, kao i stavljanje posebnih dodataka na pojedinačni  proizvod ili na transportno pakovanje.

Može se opremati jedan proizvod, nekoliko, vise grupa ili cijela proizvedena sarža u toku proizvodnje ili nakon proizvodnje.

Obrazac Zahtjeva za Konfekcioniranje proizvoda možete pronaći OVDJE